16
01
2016

ثبت سازمان جهانی هنرهای رزمی F-1 در انگلستان

توسط ادمین 0

ثبت سازمان جهانی هنرهای رزمی F-1  در انگلستان به ریاست استاد علیرضا یزدی زاده

  • گروه هاپکیدو WHF در نظر دارد یکدوره کلاس مربیگری علمی ، آزمون دان یک الی سه و داوری درجه سه در تاریخ 9/11/1394 در تهران برگزار نماید .
  • از استاد علیرضا یزدی زاد جهت افتتاح فدراسیون هاپکیدو ارمنستان دعوت بعمل آمده است .

فدراسیون هاپکیدو ارمنستان طی دعوتی از استاد علیرضا یزدی زاده جهت افتتاحیه و برگزاری سمینار فنی از تاریخ 12 الی 16 اسفند 1394 دعوت بعمل امده است .این افتتاحیه قرار است در حضور وزیر ورزش ارمنستان ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و تنی چند از افراد عالی رتبه برگزار گردد . 

نویسنده: ادمین

دیدگاه
0

پاسخ دادن