15
01
2016

دفاع شخصی چیست ؟

توسط ادمین 0

هنر رزمی دارای شاخصه های گوناگونی می باشد که یکی از مهمترین آن دفاع شخصی است .دفاع شخصی به هنرجویان اموزش می دهد که چگونه با نیرو و انرژی اندک در مقابل حریف قدرتمند ایستادگی و او را وادار به تسلیم نماید .تکنیکهای دفاع شخصی در هاپکیدو طوری طراحی شده است که هنرجو بتواند با فشار روی نقاط حساس و عصبی و یا پیچاندن مفاصل در جهت مخالف حرکت آن یا قفل مفاصل باعث از کار افتادن حریف شده و مانع حمله مجدد حریف  می شود .بخاطر ویژگیهای خاص دفاع شخصی این رشته این رشته از هنرهای رزمی طرفداران زیادی مخصوصا در بین بانوان و افراد دارای جثه ضعیف دارد زیرا این افراد با تمرین و یادگیری اصولی این رشته می توانند از خود در برابر حملات حریف دافع کنند و همچنین به او آسیب جدی وارد نکنند .با این روش می توانند حریف را کنترل و یا وادار به تسلیم و یا از خود دور کنند . حتی در مقابل حریف دارای سلاح بدون نیاز به درگیری سنگین .

هاپکیدو چیست ؟

 HAP KI DO به معنای:    

HAP  یعنی  هماهنگی- توازن  ،  KI  یعنی  انرژی یا روح معنوی و فکری  ،  DO   یعنی راه و روش

     تمام افراد دارای  کی  « KI»    نیرو یا انرژی  می باشند که از نفس ریشه می گیرد بنابراین تمرین

 تنفس عمیق یک جزء حیاتی و مهم هاپکیدو می باشد که باعث قویتر شدن جسم و روح مامی شوند و به ما کمک می کنند که نه تنها از خود در مقابل حملات مهاجمین محافظت کنیم بلکه بتوانیم خود را در برابر تفکر و اندیشه مسموم نیز مصون نگه داریم ، از این طریق هاپکیدو به عنوان یک هماهنگی ( تناسب و توازن) کلی عمل می کند و تاثیر دارد . هاپکیدو « کی» شما می باشد ( نیروی زیستی ، انرژی) و همه مردم دارای این نیرو و انرژی هستند طبیعت ژرف و زمین مستحکم نیز دارای هماهنگی و توازن می باشد. هاپکیدو تنها برای افراد قوی نمی باشد ، زنان و بچه ها و افراد مسن نیز می توانند آن را یاد بگیرند زیرا هاپکیدو یک هنر رزمی طبیعی می باشد.  هاپکیدو اصل نظم و هماهنگی و توازن می باشد یک روش تقویت ذهن و جسم ، یک روش ترکیب نیروهای فیزیکی و روحی بطوریکه فرد می تواند به عنوان یک موجود بشری کاملاً کامل و یکپارچه ظاهر شود. این واژه در واقع بدین معانی می باشد : روش یا راه DO   ، برای هارمونی توازن  HAP ، انرژی یا روح معنوی  KI  سعی کنید همیشه از خشونت و پرخاشگری پرهیز کنید اما اگر کسی به شما چنگ بزند یا تلاش کند تا به شما حمله کند یا شما را مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار دهد باید از این کلمات و معانی فراتر روید و تنها انتخابی که باقی می ماند این است که از خود دفاع کنید. هاپکیدو (هنر کره ای دفاع از خود) به عنوان یک سبک ملایم و نرم هنر رزمی در برابر سبکهای خشن و قوی که استفاده از نیرو و زور را در برابر نیرو بکار می برند و در نتیجه فقط به موضوع ساده تر اندازه و قدرت توجه می کنند در نظر گرفته می شود . کسی که ورزش هاپکیدو را انجام می دهد می تواند جریان انرژی و قدرت یک فرد مهاجم را به آرامی و با ملایمت منحرف کند یا مانع آن شود و این انحراف و تغییر مسیر به او اجازه می دهد که از نیروی مهاجم بر ضد خودش استفاده کند و منجر به شکست او شود . از طریق استفاده از فشار روی چندین مفصل اسکلتی و نقاط فشار، قدرت خیلی کمی برای غلبه بر یک حریف لازم می باشد هاپکیدو نه تنها حمله را هدایت و کنترل می کند بلکه آن را دوباره به طرف خود حمله کننده بر می گرداند و سپس با تکنیکهای تهاجمی که می توانند خشونت و شدت ضربات حریف را کنترل کنند ادامه می یابد و باعث می شوند که حریف نتواند اقدامات خصمانه بعدی را انجام دهد. فردی که به هاپکیدو آشنایی دارد و آن را تمرین می کند می تواند کنترل کامل مبارزه را در دست خود داشته باشد و باعث خنثی شدن تهاجم و ضربات حریف شود بدون اینکه لزومی باشد تا آسیب غیر قابل کنترل همانند آن چه که در بسیاری از سبکهای خشن مشاهده می شود وارد آورد . هاپکیدو باعث آمادگی کامل جسمانی می شود که بنوبه خود باعث ایجاد تعادل ، وضعیت متناسب بدنی ،  قابلیت انعطاف ، زمان بندی ، سرعت ، هماهنگی عضلات نیروی مشترک و ازهمه مهمتر باعث ایجاد اعتماد از طریق نظم جسمانی و روحی می شود . هدف اصلی هاپکیدو البته سعادت و خیر کسی است که آن را انجام می دهد و نه تنها به مهارتهای دفاع از خود در آن تاکید می شود بلکه از آن مهمتر این است که بر رشد و توسعه شخصیت افراد نیز تاکید می شود . یک شخصیت کامل و جامع ، تنها اگر روح و روان در شرایط مناسب باشند، حاصل می شود . ادب و نزاک ، احترام ، فروتنی ، وفاداری ، بلند نظری و فداکاری و از خود گذشتگی ازمزایای هاپکیدو نیز می باشند.

نویسنده: ادمین

دیدگاه
0

پاسخ دادن