15
01
2016

دفاع شخصی چیست ؟

توسط: ادمین0

هنر رزمی دارای شاخصه های گوناگونی می باشد که یکی از مهمترین آن دفاع شخصی است .دفاع شخصی به هنرجویان اموزش می دهد که چگونه با نیرو و انرژی اندک در مقابل حریف قدرتمند ایستادگی و او را وادار به تسلیم نماید .تکنیکهای دفاع شخصی در هاپکیدو طوری طراحی شده است که هنرجو بتواند با فشار روی نقاط حساس و عصبی و...

06
01
2016

مزایای هنرهای رزمی برای کودکان

توسط: ادمین0

هنوز هم هنرهای رزمی بیشتر به‌عنوان موضوعی جدال‌آمیز تلقی می‌گردد این تصور غلط که هنرهای رزمی موجب ترویج خشونت در بین کودکان می‌گردد، همچنان پابرجا است. اما به هر حال تنها یک تحقیق کوچک به والدین نشان می‌دهد که هنرهای رزمی روح کودکان را تلطیف و اعتمادبه‌نفس در آنها را افزایش می‌دهد. توجه به سلامت فیز...