درباره ما

1

پایگاه

آموزشی

1

مربی

حرفه ای

1

عضو

آموزش دیده

1

توان

آموزشی

هاپکیدو نوعی هنر رزمی کره‌ای و از انواع دفاع شخصی است و کمتر بر حمله تکیه دارد. این رشته یکی از تلفیقی‌ترین سبک‌های رزمی محسوب می‌شود. بنیانگذار هاپکیدو رزمی‌کار کره‌ای چوئی یونگ سول است. وی یکی از سبک‌های جوجیتسو به نام دایتو ریو آیکی جوجوتسو را در ژاپن آموخته بود. وی پس از جنگ جهانی دوم به کره جنوبی بازگشته و آموزش هنر رزمی خود را با تلفیق تکنیک‌های رشته‌های کره‌ای تکواندو، ژاپنی جودو (که خود از سبک‌های منشعب شده از جوجیتسو محسوب می‌شود)، سبک‌های چینی شائولین کونگ‌فو، و بوکس غربی آغاز کرد.

ایران هاپکیدو