تمام افراد داراي كي KI ، نيروي يا انرژي مي باشند كه از نَفَس ريشه مي گيرد بنابراين تمرين تنفس عميق يك جزء حياتي و مهم هاپكيدو مي باشد كه باعث قويتر شدن جسم و روح ما مي شوند و به ما كمك مي كنند كه نه تنها از خود در مقابل حملات مهاجمين محافظت كنيم بلكه بتوانيم خود را در برابر تفكر و انديشه مسموم نيز مصون نگه داريم ، از اين طريق هاپكيدو به عنوان يك هماهنگي ( تناسب و توازن) كلي عمل مي كند و تاثير دارد.

استاد بزرگ چوبي يونگ سول در سال 1904 در استان چانگ بوك در كره متولد شد و در آنجا در روستايي به نام يونگ دونگ زندگي مي كرد. در سن 8 سالگي با يك تاجر ژاپني به نام موري موتو آشنا شد كه هيچ پسري نداشت و استاد بزرگ چويي را ربود و به عنوان پسر خوانده خود به ژاپن برد اما استاد بزرگ چويي سر سختانه در برابر فرزند خواندگي مقاومت كرد بقدري كه براي موري موتو مشكل بوجود آورد كه وي تصميم گرفت كه پس از مدت كوتاهي استاد چويي را به سر نوشت و تقدير خود واگذار كند.

یعنی روش و سبک هماهنگی اعضای بدن و استفاده از این هماهنگی با قدرت بدنی هر فرد. بدین معنی که هرفردی با هر قدرت بدنی که دارد با هماهنگی اعضای بدن خود و دانستن فنون و مهارتهای هاپکیدو می تواند ازخود در هرشرایطی و با دست خالی (Free Hand)دفاع کند و از نیرو و قدرت بدنی حریف علیه خودش استفاده کند. به عبارت دیگر از هاپکیدو به معنای دفاع شخصی تعبیر می شود.

يك ذهن سالم و يك بدن سالم براي داشتن يك زندگي سالم ضروري مي باشند زماني فيلسوفي مي گفت ( آموزش هاپكيدو تنها به آموزش تكنيكها محدود نمي شود بلكه مي تواند باعث رشد و تقويت فرهنگ فيزيكي و روحي نيز بشود) هاپكيدو از طريق آموزش مساوي جسم و روح به رشد و توسعه بدن كمك مي كند. توان آموزش مي تواند باعث ثبات و استحكام بيشتر خانواده و زندگي از طريق ( دان جون) شود يعني كنترل قلب و ششها.


اصل هماهنگی

اصل دایره

اصل آب

هاپکیدو


اصل هماهنگی

 اصل هماهنگی  است که بر روی یک پارچه سازی ذهن و جسم به وسیله ی هر آن که این تکنیکها را به اجرا در می آورد تأکید مینماید. گام اول هماهنگ سازی ذهن تمرین کننده با حرکات بدن خود او است، تا چنان سطحی که هر یک از تکنیکهای مبارزه تبدیل به طبیعت دوم او گردد. گام دوم، هماهنگ سازی و سازگار نمودن حرکات دفاعی بر طبق حرکات تهاجمی حریف است.

اصل دایره

هر یک از این تکنیکها در درون یک دایره به انجام میرسد. دفاع در برابر حمله ی حریف از طریق تکنیکهای منحرف کننده به دست می آید. هر حرکتی که به وسیله ی مدافع صورت می‌پذیرد مسیری را طی مینماید که به صرفهترین راه برای دفاع کردن لست. این اصل احتمال بروز صدمات را برای مدافع کمتر میسازد در حالی که اثری مخرب را بر روی حریف بر جای میگذارد.

اصل آب

یک دانش آموز هاپکیدو باید از ویژگیهای آب درس بگیرد که عبارتند از انطباق پذیری با جریان، نرمی و تمایل برای جریان داشتن از میان و از روی هر گونه مانعی با استفاده از انطباق پذیری. اصل آب مظهر انطباق پذیری، صبر و تطابق است که این تکنیکها بر مبنای آنها بنا گردیده اند. کسی که هاپکیدو کار میکند باید خود را بر طبق حرکات حریف سازگار نماید.


09118003050

تماس با ما

گرگان

نشانی ما

8صبح تا 5 بعدازظهر

ساعات کاری

wonster_public_bg_foot_2-e1421603176814